تله فیلم – مرجع فیلم ، موسیقی و مجلات قدیمی
تله فیلم – مرجع فیلم ، موسیقی و مجلات قدیمی

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فروش مجموعه کامل فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی
کیفیت تله ۳۵ 
روی هارد اکسترنال
۱۰۰۰ فیلم
پخش اختصاصی

 

 

دانلود لیست فیلمها :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

……………………………………………………………………………..

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

برای سفارش و توضیحات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۷۲۶۵۷۶۹ تماس بگیرید .

 

 

 

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

…………………………………………………………………………………………

نمونه کیفیت فیلمها :
(کیفیت فیلمها بالاست ،لطفا برای پخش فیلمها صبور باشید)
درصورت پخش نشدن فیلمها، در تلگرام پیام دهید برای ارسال نمونه کیفیت

 

نمونه کیفیت فیلم گوزنها :

فیلم قیصر (رنگی) :


فیلم رضا موتوری :

فیلم سرسپرده (ایرج قادری) :

فیلم خط قرمز :


فیلم دایره مینا :

 

فیلم سرزمین دلاوران :

فیلم داش آکل :

 فیلم گاو :

فیلم غزل :

فیلم سرنوشت یک مرد :

 

………………………………………………………….

عکسهایی از کیفیت فیلمها :

برای دیدن کیفیت و سایز اصلی بر روی عکسها کلیک کنید

 

 

فیلم سه رفیق :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فیلم هاشم خان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فیلم گاو :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فرار از تله :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

 

 

نمونه کیفیت فیلم قیصر :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم غریبه :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم گوزنها :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم کوسه جنوب :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم حریص :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم یکی خوشصدا یکی خوشدست:

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم خانه خراب :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم کوچه مردها :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم چریکه تارا :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم هدف:

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم همقسم :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم ستارگان میدرخشند :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم گروگان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم بی نشان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم رفاقت :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم پهلوان مفرد :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم برادرکشی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم بابا کرم :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم مجازات :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم تکیه بر باد :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم سفر سنگ :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم بن بست :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم هلوی پوست کنده :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم همای سعادت :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت صمد و دیو فولاد زره :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم خواستگار :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم دکتر و رقاصه :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم ترکمن :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم سرگروهبان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم قلندر :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم نفرین :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم جان سخت :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم پستچی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم لج و لج بازی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم آرامش قبل از طوفان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم صندلی الکتریکی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم جنوبی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم مادر فداکار :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم اکبر دیلماج :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم آرامش در حضور دیگران :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم دختر چوپان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم فیل و فنجان :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم هیاهو :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم رشید (نسحه جدید) :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم آقا رضای گل  :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم سلام بر عشق  :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم صمد و سامی :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم شب غریبان  :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم رگبار :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم غرور و تعصب :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم خوشگذران :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم اتوبوس :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم همت :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم ماجرای شب ژانویه :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم جهنم + من :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم یک اصفهانی در نیویورک :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم قفس :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم ضرب شصت :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم جدال :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت با شرفها :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم مردانه بکش  :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم مردی در قفس :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم تشنه باران:

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم تنها حامی:

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

نمونه کیفیت فیلم صمد در راه اژدها :

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

فروش فیلمهای ایرانی قدیمی با کیفیت عالی

دیدگاه‌ها (۶)

*
*

  komeyl پاسخ

  سلام دوست عزیز.
  قیمت فیلمهای گوزنها و فرار از تله چند میشه؟

   admin پاسخ

   سلام تماس بگیرید : 09127265769

  مجتبی پاسخ

  سلام خسته نباشید این فیلم ها تله ۳۵ هزار تا هست بدون سانسور با کیفیت بالا بازم اضافهه میشه یا خیر

   admin پاسخ

   تماس بگیرید

   admin پاسخ

   تماس بگیرید : 09127265769

  یوسف پاسخ

  سلام.عزیز این فیلمها بهترین کیفیت موجود هست یا با کیفیت تر هم هست.قیمت هارد کامل چند هستش.

هزار فیلم ایرانی قدیمیتوضیحات بیشتر
+
0
  سبد خرید
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه