کد تخفیف

کد تخفیف برای خرید مجلات قدیمی (اعتبار فقط تا ۱۵ آذر) :

 

۲۵ هزار تومان تخفیف برای سفارشهای بالای ۲۰۰ هزار تومان      کد تخفیف : azar991


۶۰ هزار تومان تخفیف برای سفارشهای بالای ۴۰۰ هزار تومان      کد تخفیف : azar992


۱۰۰ هزار تومان تخفیف برای سفارشهای بالای ۶۰۰ هزار تومان    کد تخفیف : azar993
با وارد کردن کدها در صفحه صورتحساب میتوانید از آنها بهره مند شوید…